Pišite nam

Računovodske storitve
in Svetovanje

Računovodske storitve temeljijo na kvaliteti, zaupanju, odzivnosti, fleksibilnosti in varnosti.
Podjetništvo smo ljudje. Ljudje z različnimi znanji, željami in cilji.

Pozdravljeni!

V podjetju Škrinjar d.o.o. opravljamo računovodske storitve za obrtnike in manjša podjetja. Odlikujejo nas strokovnost, znanje, izkušnje, natančnost, individualni pristop in zaupnost. Nenehno izobraževanje in usposabljanje nam omogoča spremljati novosti s področja računovodske zakonodaje.

Izkušnje in znanja pridobivamo že skoraj 26 let – v tem času smo spoznavali zakonitosti in specifičnosti vseh vrst podjetništva iz različnih dejavnosti, s čimer smo razvili izjemno sposobnost prilagojenega, natančnega in profesionalnega opravljanja računovodskih storitev. Pri svojem delu smo izjemno dosledni - temu primerno korakamo s časom in uporabljamo najsodobnejša računovodska orodja.

Uspeh vašega podjetja
je naša največja nagrada

Naše nenehno izobraževanje in usposabljanje nam omogoča spremljati novosti s področja računovodske zakonodaje.

Računovodske Storitve
V našem računovodskem servisu se prilagodimo vašim željam in skupaj vam pomagamo doseči vaš cilj – urejeno in davčno pravilno delovanje vašega podjetja. Smo podjeten kolektiv z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodstva, ki neprestano vlaga v znanje, tako, da vam bomo lahko poslovne knjige vodili v skladu z vsemi spremembami na področju financ in računovodstva v Republiki Sloveniji.
Vsako našo stranko obravnavamo individualno, kar pomeni, da naše storitve prilagodimo željam in potrebam stranke. Za vsako stranko si vzamemo čas in skupaj pregledamo možnosti medsebojnega sodelovanja v obojestransko korist.
Če stranka komaj odpira dejavnost, ji lahko s svojim znanjem omogočimo pomoč in svetovanje pri ustanavljanju podjetja ali dejavnosti samostojnega podjetnika preko e-Vem točke.

Kaj nudimo v našem računovodskem servisu?

Knjigovodstvo

Knjigovodske storitve izvajamo ob podpori dobre računalniške podpore strokovno in v zakonskih rokih. Na področju knjigovodstva nudimo:

 • Izstavljanje izdanih računov
 • Knjiženje vseh poslovnih listin od izdanih do prejetih računov
 • Knjiženje blagajne
 • Obračun potnih nalogov
 • S podjetnikovo pomočjo pripravimo pogodbe o zaposlitvi za delavce
 • Pripravljamo pogodbe za pogodbeno delo
 • Pripravljamo UPN naloge za izvajanje plačil
 • Pomagamo tudi pri izvrševanju plačilnih nalogov na transakcijskih računih in v elektronskem bančništvu.

Računovodske storitve

Naše računovodske storitve zajemajo naslednje dejavnosti:

 • Pregled in nadzor nad izdanimi in prejeti računi
 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje in nadzor nad evidenco saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Izpis odprtih postavk saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun DDV
 • Vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Obračun vseh prejemkov delavcev od plač do regresa do pogodbenega dela
 • Obračun prispevkov samostojnih podjetnikov
 • Obračun in priprava bolniških refundacij
 • Vnos, prijava in odjava zaposlitve delavcev na obrazcih M1, M2, M3
 • Prijave in odjave pogodbenih delavcev – obrazec M12
 • Priprava invalidskih refundacijskih zahtevkov
 • Obračun trošarin
 • Pomoč pri popisu zalog materiala, trg.blaga, drobnega inventarja in osnovnih sredstev
 • Izdelava zakonskih poročil za FURS, Ajpes, Statistični urad, Banko Slovenije, Intrastat, EKO sklad, Invalidski sklad RS in druge poročevalce
 • Priprava in izdelava predlogov za izvržbo – e-izvržba
 • Obveščanje strank glede sprememb računovodske zakonodaje.

Računovodski izkazi

Vsak podjetnik potrebuje za svoje delovanje poslovno poročilo, ki je skupek vseh virov sredstev in obveznosti do virov sredstev. V skladu z veljavno zakonodajo na področju financ vam pripravljamo:

 • Razna poslovna poročila za lastne potrebe
 • Medletne bilance za poslovne potrebe
 • Končne računovodske izkaze kot sta davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za samostojne podjetnike in davčne obračune davka od dobička pravnih oseb za podjetja
 • Zaključne bilance za potrebe oddaje na AJPES
 • Računovodsko pripravljena specifična poročila za potrebe bank in leasing hiš.

Druga poročila

 • Na željo stranke opravljamo knjigovodske in računovodske storitve tudi na sedežu vašega podjetje.
 • Naše strokovno osebje vam svetuje in pomaga pri pripravi dokumentacije za različne vrste razpisov za raznovrstne podjetniške sklade.
 • V sodelovanju s podjetnikom pripravimo in napišemo poslovni načrt vašega podjetja v skladu s finančno konstrukcijo vašega željenega financiranja, ki je merodajen poslovni dokument za vse državne in bančne inštitucije.

Nadzor in davčno svetovanje

 • V dogovoru s podjetnikom vršimo nadzor nad pravilnim izvajanjem notranjega računovodstva, ki v povezavi z našo računovodsko službo opravlja knjigovodske dejavnosti.
 • V času inšpekcijskega nadzora smo podjetnikom v pomoč in oporo ter nudimo strokovno zastopanje v vseh davčnih inšpekcijskih pregledih.
 • V sklopu davčnega svetovanja nudimo optimalno davčno planiranje pri izdelavi davčnih izkazov, da s podjetnikom dosežemo čim ugodnejši in zakoniti davčni rezultat.
 • Skozi celo leto nudimo davčno načrtovanje, redno davčno svetovanje in svetovanje na področju izkoriščanja davčnih olajšav.

Naše prednosti

Naš računovodski servis je majhen in fleksibilen. Z našimi dolgoletnimi izkušnjami optimalno poskrbimo za zadovoljstvo naših strank v okviru naše dejavnosti knjigovodstva in računovodstva. Naj naštejemo nekaj naših prednosti:

 • Strokovno usposobljen kader
 • Prilagodljivost zahtevam strank in individualna obravnava
 • Prijazen in profesionalen odnos do strank
 • Zanesljivost, ažurnost in natančnost
 • Varovanje podatkov in medsebojno zaupanje
 • Takojšnja odzivnost
 • Finančno in davčno svetovanje
 • Pravočasno obveščanje strank glede novosti na področju financ
 • Tržno primerljive cene.

Za boljšo prihodnost vašega podjetja gre

Pokličite še danes!

Zaupajo nam